Toiminta-ajatus ja painotukset

Toiminta-ajatus:

Hiirolan koulussa annetaan peruskoululain ja –asetuksen mukaista laadukasta opetusta. Koulun logo kuvaa koulun hyvää yhteishenkeä, kodinomaisuutta sekä iloisia, hyväkäytöksisiä ja ahkeria oppilaita.
Koulumme tarjoaa turvallisen kasvuympäristön tulevaisuudessa tarvittavien valmiuksien oppimiseen. Oppilaita kasvatetaan sosiaalisiksi ja yhteistyökykyisiksi kansalaisiksi. Lisäksi koulumme toimii tiiviissä yhteistyössä kotien ja kyläyhteisön kanssa. Menestymisemme ei ole sattumaa.

Painotukset lv. 2013-2014:

KiVakoulu-ohjelman ylläpitäminen, oppilaskuntatoiminnan kehittäminen, koulun blogin jatkaminen sekä yhteis- ja ryhmähengen kehittäminen.
 Osallistumme kaupungin urheilukilpailuihin mahdollisuuksien mukaan.