keskiviikko 2. marraskuuta 2011

Oppimista opettaen ja kokoustaen

Toisinaan on oikein hyödyllistä syventää oppimaansa niin, että opettaa toisille. Kuudesluokkalaiset palauttelivat tänään äidinkielen läksyä mieliinsä opettaen viidesluokkalaisille virkkeiden ja lauseiden tunnuspiirteitä. Vielä jäi onneksi tehtävää opettajallekin, vaikka varsin hyvin oppilaat oman osuutensa hoitivatkin.

Oppilaskunnan hallitus kokoontui kahdella välitunnilla ja keskusteli ideoistaan hyvin alkaneen toimintansa jatkoksi. Hallituksen jäsenet ovat omaksuneet vastuullisesti roolinsa omien luokkiensa edustajina.Tänäänkin he miettivat tosissaan oppilaskunnan hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä. Varajäseniä kuuluu hieman harmittavan se, etteivät varsinaiset jäsenet tunnu koskaan edes sairastuvan, joten he eivät pääse mukaan kokouksiin päättämään asioista. Huomaavaiset edustajat pohtivatkin keinoja, miten muutoin voisivat ilahduttaa toiminnastaan kiinnostuneita. Ehkäpä siihen saadaan suuntaa jo huomisen välituntikokouksessa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti